• T4. Th5 22nd, 2024

ϴDzнôȡ, làm thế nào để nhận được giải thưởng trực tuyến trúng ngôi SAO

Byawei

Th3 6, 2024

làm thế nào để nhận được giải thưởng trực tuyến trúng ngôi SAO

.

Khi chơi bảy ngôi SAO trên Internet, nên nhận được tiền thưởng sau khi trúng giải, sau đó làm thế nào để nhận được nó?

.

bước 1: xác nhận số trúng thưởng

.

Trước tiên, bạn có thể kiểm tra số xổ số trên trang web chính thức hoặc một ứng dụng điện thoại di động để xác nhận bạn có trúng số hay không. Nếu thắng giải, bạn có thể xem số tiền thắng giải ở trang thắng giải.

.

bước 2: điền vào thông tin về chiến thắng

.

Điền vào thông tin về chiến thắng bao gồm tên, số id, thông tin liên lạc và các thông tin cơ bản, để đảm bảo điền vào chính xác, để tránh gặp khó khăn trong việc nhận được giải thưởng.

.

bước 3: chọn giải thưởng

.

Bây giờ sau khi trúng giải bảy ngôi SAO trên Internet, có hai cách để nhận giải thưởng: offline hoặc trực tuyến để nhận được. Offline cần phải đi đến các cửa hàng bán vé thể thao trung quốc địa phương hoặc các trung tâm nhận giải thưởng được chỉ định để nhận được tiền thưởng. Nhận trực tuyến cần phải nhận giải thưởng trong các trang web chính thức hoặc các ứng dụng điện thoại di động, số tiền thắng cuộc sẽ được tự động chuyển vào tài khoản thẻ ngân hàng.

.

bước 4: giờ nhận giải thưởng

.

Thời gian để nhận được tiền thưởng thường là 60 ngày, nếu không nhận được quá hạn, sẽ bị bỏ qua.

.

Chơi bảy ngôi SAO trên Internet sau khi chiến thắng, để xác nhận thông tin chiến thắng, điền vào các thông tin chiến thắng chính xác, chọn một cách thích hợp để nhận giải thưởng, và nhận giải thưởng trong một thời gian nhất định, để thành công nhận giải thưởng.

.

Nhãn: chơi bảy ngôi SAO trên Internet

chiến thắng giải thưởng

nhận giải trên mạng

dưới đường nhận giải thưởng

\”

.

By awei