• T4. Th5 22nd, 2024

нȥǮ, mua trực tuyến nơi để nhận được tiền

Byawei

Th3 4, 2024

mua trực tuyến nơi để nhận được tiền

.

địa điểm trúng xổ số\n.

Sau khi thắng xổ số mua trên mạng, địa điểm nhận giải không khác gì các kênh truyền thống. Người thắng cuộc có thể mang theo bằng chứng xác thực về xổ số và giấy tờ chứng minh, đi đến các cửa hàng bán vé hoặc trung tâm xổ số địa phương để nhận được giải thưởng.

.

thời gian nhận giải thưởng

.

Thời gian thắng xổ số cũng không có quy định. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, người thắng cuộc phải nhận giải thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày thắng cuộc được công bố, nếu không sẽ bị coi là từ bỏ.

.

lưu ý

.

Trước khi thắng xổ số, người thắng phải chú ý đến những điều sau:

.

.

Mang theo các tài liệu hợp lệ: người chiến thắng cần phải mang theo các tài liệu hợp lệ như xổ số, id và các tài liệu khác để nhận được các giải thưởng.

Duy trì tính toàn vẹn của xổ số: người thắng cuộc cần phải đảm bảo tính toàn vẹn của xổ số, không sửa đổi, thiệt hại, vv …\nĐi đến các điểm bán vé chính thức hoặc trung tâm để nhận giải thưởng: người thắng cuộc cần phải đi đến các điểm bán vé chính thức hoặc trung tâm để nhận được giải thưởng chiến thắng để tránh bị lừa …\n.

Mua trực tuyến sau khi chiến thắng cần phải đi đến các cửa hàng bán vé hoặc trung tâm địa phương để nhận được giải thưởng, nhận được giải thưởng thời gian tùy thuộc vào màu sắc, các giải thưởng khác nhau và khác nhau. Những người thắng cuộc cần phải mang theo giấy tờ hợp lệ, duy trì tính toàn vẹn của xổ số và đến những điểm bán hàng chính thức hoặc trung tâm để nhận giải.

.

Nhãn: thắng xổ số mua hàng trực tuyến để nhận giải thưởng\”

.

By awei